Bugün ara 24/7

WhatsApp

+44 7444 295233

E-posta

info@thehealthstoreturkey.com

Yolculuğuma Başla

Home 9 Yolculuğuma Başla
MADDE 1 – KONU

Bu sözleşmenin konusu, SATICI tarafından sağlık, tedavi ve/veya cerrahi hizmetleri ve ürünlerin satışı ve/veya pazarlamasıdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un hükümleri doğrultusunda, Uzaktan Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Yönetmeliği hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 – SATICI – HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvan: The Health Store Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Çınar Mah. Üniversite Cad. Tokatlı Plaza No:103/C Bornova/İZMİR

Telefon: 0232 203 81 83

Faks: 0232 203 81 83

E-posta: info@thehealthstoreturkey.com

2.2 – ALICI BİLGİLERİ

ALICI tarafından bildirilen kimlik bilgileri adres ve iletişim bilgilerine dayanır. SATICI, yanlış bilgi bildiren müşterilerden sorumlu değildir.

2.3- BAĞIMSIZ HİZMET SAĞLAYICI

Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden bir veya daha fazlasını SATICI ile imzaladığı sözleşmeye uygun olarak ALICI’ya sunan doğal veya tüzel kişiyi ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMELİ HİZMET – ÜRÜN BİLGİSİ

Bu Sözleşmenin konusu, ilgili mevzuat gereği; SATICI’nın sağlık turizmi kapsamında hizmet verdiği ALICILAR’ın satın aldığı hizmet-ürüne ilişkin satış-hizmet bedeli ve ödeme şekli bilgilerini içerir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, sözleşmenin konusu olan hizmet-ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli hakkındaki tüm ön bilgileri okuyup öğrendiğini ve gerekli onayı elektronik ortamda verdiğini beyan eder.

4.2 – Bu sözleşmenin imzalı nüshası, sözleşmenin konusu olan hizmet-ürünün belirlenen tarihte ve şekilde yapılabilmesi için SATICI’ya teslim edilmeli ve ALICI tarafından tercih edilen ödeme şekliyle fiyat ödenmelidir. Herhangi bir sebeple hizmet-ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI hizmet-ürünü yerine getirme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3 – Hizmet-ürünün performansı-tesliminden sonra ALICI’nın kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız veya kanunsuz kullanımı nedeniyle banka veya finansal kurumun hizmet-ürün bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, SATICI’nın hak talebi vardır ve bedelin ödenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

4.4 – ALICI, bu Sözleşme konusu hizmetin özelliklerine, satış fiyatına ve ödeme yöntemine ilişkin detaylı bilgiler içeren bilgileri okuyup bilgilendiğini beyan eder; Yurtiçi ve yurtdışı konaklamalar için, sınır kapılarında damgalanmak üzere en az iki boş sayfalı pasaportunu, geçerli vizesini ve en az altı ay geçerli kimlik kartını taşıyacaktır. (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) ülkeye girişin engellenmesi durumunda, SATICI hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu olmayacaktır; SATICI ve/veya çalışanları hakkında hiçbir iddia ve talepte bulunmayacaktır; Bu Sözleşmenin imzalanmasıyla, kalacağı tesiste ve seyahat edeceği araçta uygulanabilir yasa ve adetlere uyacağına, satın aldığı hizmetle ilgili belirtilen kurallara uyacağına, üçüncü şahısların yaşam ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağına ve üçüncü şahısların yaşam ve mal güvenliğini tehlikeye attığı takdirde tüm maddi/manevi zararlar için bizzat ve öncelikle sorumlu olacağına dair taahhüt eder; Aksi takdirde SATICI, Sözleşme konusu hizmeti yerine getirmeyecektir ve bu nedenle ALICI’nın iade hakkı yoktur; ALICI, bu Sözleşme kapsamı dışında kalan kişisel masrafların ve tüm program dışı malların ve hizmetlerin maliyetini ödeyecektir; Sağlanan hizmetin kusurlu olması nedeniyle hizmet kullanımını sonlandırması durumunda, SATICI ve konakladığı otel yazılı olarak bilgilendirmesi gerektiğini, aksi takdirde hizmeti aldığı varsayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-5-
ALICI’nın kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmedik ve kaçınılmaz bir davranışından kaynaklanıyorsa, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol tıkanıklığı, salgın hastalık, grev, terör, sis, savaş olasılığı, öngörülemeyen teknik sorunlar, bağımsız hizmet sağlayıcı). SATICI’nın tüm gerekli özeni göstermesine rağmen öngörülemeyen ve önlenemeyen bir olayın meydana gelmesi dışında ve bu durumlarda ALICI’nın tazminata hak kazanmayacağı sebeplerle (hastane vb.); SATICI’nın Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde, tüketicinin uğradığı zararlardan SATICI sorumlu olacaktır.